SHEQ Modules

Incident Management

SHEQ Incident management

Verbeter uw meldcultuur! Breng communicatie rondom incidenten- en bijna-ongelukken naar de werkvloer door een geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke interface te bieden waarmee uw personeel op een eenvoudige manier gevaarlijke situaties kan melden en registreren. Betrek alle niveaus van uw organisatie door iedereen bij het meldproces te betrekken!

SHEQ Incident management
SHEQ Incident management

Gebruik de laagdrempelige incident management module en app om werknemers te belonen en te erkennen voor het leveren van een bijdrage die uw meldcultuur versterkt. Naast het registreren van incidenten en het bewaken van de veiligheidsdoelstellingen, biedt de module een manier om de werknemersparticipatie te meten die kan worden gefilterd op locatie, afdeling of individuen. Een geweldig hulpmiddel voor het management om te identificeren wie zich bezighoudt met het meldingsproces en zich uitspreekt. Erkenning is de basis voor een gezonde en duurzame veiligheidscultuur.

Meer informatie

Contact us

    Met een gestandaardiseerd meldproces waarbij alle niveaus van het personeel betrokken zijn, beschikt u over representatieve en betrouwbare gegevens. Managers hoeven niet langer uren te besteden aan het verzamelen van gegevens voor managementreview. Safety Dashboard doet dit voor u en levert realtime en betrouwbare data om uw veiligheidsprestaties te zien via scorecards en KPI-dashboards.

    Met een goede meldcultuur zullen ook uw incidentonderzoeken en corrigerende / preventieve actieprocessen verbeteren. Spreek mensen aan ​​en train ze over wat en hoe ze moeten melden. Gebruik nooit namen of geef iemand de schuld. Evolueer uw veiligheidscultuur op een manier die medewerkers aanmoedigt en beloont voor melden zodat zij zich kunnen uitspreken wanneer ze bezorgdheid of verbetervoorstellen hebben. Laat ons u helpen bij het definiëren, formaliseren en verbeteren van uw programma voor ongevallen en incidentenrapportage en -onderzoek.