SHEQ Modules

Observatie & inspectie module

inspectie en observatie software

Ga erop uit en zie het met uw eigen ogen. Met Safety Dashboard kunt u uw eigen observatie- en inspectieprogramma ontwerpen en structureren. Vraag werknemers om bij te dragen aan wat moet worden opgenomen in het observatie programma. Het betrekken van medewerkers is de sleutel tot succes. Zonder betrokkenheid is er geen commitment. Richt de inspectie en observatie software in en ga meteen aan de slag.

inspectie en observatie software
inspectie en observatie software

Gebruik een no-name, no blame aanpak tijdens observaties. Focus je op wat werknemers goed doen en vraag de werknemers wat ze kunnen bijdragen aan onveilig gedrag (of omstandigheden). De werknemers zijn de experts en worden vaak geconfronteerd met barrières die voorkomen dat een klus veilig wordt gedaan. Waarnemers moeten bekwaam zijn in het identificeren van gevaren, en op de juiste manier feedback te geven en ontvangen. Als het goed wordt gedaan – met positieve feedback en leren als het primaire doel – kunnen observaties op de werkplek een positieve en motiverende ervaring zijn.

Meer informatie

Contact us

    Gebruik de data van uw Safety Dashboard Incident Management module om zwaktes in operationele processen te bepalen, evenals waargenomen risico’s en praktijk gebeurtenissen van werknemers. Ontwikkel observatieprogramma’s om zwakke punten aan te identificeren en aan te pakken. Controleer en meet vervolgens de verbeteringen met behulp van gegevens die zijn verzameld uit uw observatie- en inspectieprogramma’s. Benieuwd hoe andere bedrijven al werken met de inspectie en observatie software van Safety Dashboard? Volg dan ons SHEQ Blog.

    Observatieprogramma’s zijn niet statisch. Als je programma aan het evolueren is, zijn je interventies misschien niet effectief, of richt je je niet op de juiste gebieden. Net als bij andere veiligheidsprocessen moet uw observatieprogramma de Plan, Do, Check, Act-filosofie volgen. Aangezien voorwaardelijke en gedragsmatige zwakheden worden verbeterd, moet uw programma voortdurend controleren op de effectiviteit van interventies en nieuwe omstandigheden en werkmethoden waar risico’s bij komen kijken. Laat onze experts u helpen uw veiligheidsobservatieprogramma verder te verbeteren.